Home > Recruitment

สถานที่ปฎิบัติงาน:  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน:  ตามตกลง
อัตรา:  1

รายละเอียดงาน
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของงานผลิตสินค้าใหม่ Line Layout concept, Process planning manpower calculation, Investment cost
2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
3. ออกแบบ line layout concept ที่ใช้สำหรับสินค้าใหม่
-Standard time, Process layout, Manpower cal.
4. ทำการทดลองการผลิตสินค้าใหม่
5. ออกแผนและ training หัวหน้าไลน์ผลิต (TL/GL) เพื่อให้ process, Takt time, Manpower, Q-pointg
6. ทำการส่งมอบเอกสารการผลิตให้กับทางฝ่ายผลิต
7. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ Engineer ในการแก้ปัญหาการผลิตที่เกิดจาก process planning
8. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
9. หน้าที่อื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ, เครื่องกล, ยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
5. มีประสบการณ์ด้าน Jig & Tooling
6. มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto cad หรือที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Toeic Score 450 up
8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
– วางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการและสหภาพแรงงาน เช่น งานกีฬาสี
งานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท
– จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการและสหภาพแรงงานในการประชุมเดือน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆ
ให้กับพนักงาน
-จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมพร้อมสรุปผลการประชุมข้อเรียกร้องประจำปีระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน
-ติดต่อประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำวารสารประจำเดือน และงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 23-33 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
3.ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะและรักในงานจัดกิจกรรม
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ Toeic Score 500 up
6. มีทักษะคอมพิวเตอร์ MS Office
7. มีทักษะในเรื่องการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร
– มาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– ส่งทาง E-mail : sutthathip.p@thaiautoconv.com
**Please sent English resume to HR only ***

ติดต่อ
คุณ สุทธาทิพย์ ประทุม
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
159 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-313-1371-9 ต่อ 116
อีเมล : thaiautoconv_30@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-313-1380
เว็บไซต์ : https://www.thaiautoconv.com