สารจากบริษัท

หน้าหลัก > ประวัติบริษัท > สารจากบริษัท

TAC ทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตของมนุษย์ โดยตอบสนองต่อคำขอเฉพาะของลูกค้าด้วยการดัดแปลงและการติดตั้งรถยนต์แบบพิเศษ อย่างละเอียดและรวดเร็วเรากำลังดำเนินการเพื่อสร้างสังคมรถยนต์ที่เจริญรุ่งเรืองโดยนำเสนอความสุขในการเคลื่อนย้าย การเดินทางให้กับคนทุกวัย

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสรรคุณภาพที่เชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าที่้ใช้งานสินค้าของเราได้อย่างอุ่นใจ เราหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกท่านต่อไป

นายคะซึฮิโกะ ซาโนะ
(ประธานบริษัท)