ผลิตตามสั่ง

หน้าหลัก > ผลิตเฉพาะกิจ (อ้างอิงสินค้าในประเทศญี่ปุ่น) > ผลิตตามสั่ง
Customized vehicle production example in Japan (by Tokai Utilities Motor)
1. Mobile Sales Vehicle
2. Recreational Vehicle
3. Dry BOX/Cold Storage/Refrigerator Van
4. Assistive Van/Power Lift Van
5. Delivery Van e-BOX