หน้าหลัก > รับสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. Control and Management Production Engineer Team
 2. Control and Management Production Engineer Job to achieve KPI
 3. Control,Prevent and solution a problem in the production Line
 4. Control Plan and estimate Production capacity
 5. Control and enhance Production efficiency
 6. Other job assign

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Male Age 35-40 Yrs
 2. Bachelor’s degree Industrial Engineering or Other related fields
 3. Have experiences in Production Job 8 years up
 4. Can communication in English
 5. Good in Management Skill

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. เข้าร่วมงานแสดงรถยนต์ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทราบภายในงานแสดงรถยนต์
 2. ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกิจกรรมแสดงรถยนต์
 3. มีการดำเนินกิจกรรมสำรวจการตลาดและเทรนทางการตลาดของรถยนต์
 4. ลักษณะงานจะเกี่ยวข้องกับงานขายหรือแสดงสินค้าที่เป็นรถยนต์ของบริษัท
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 26- 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา Industrial, Automotive, Mechanical หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ Sale Engineer 1 -3 ปี
 4. มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลระบบและจัดทำ Time Attendance ของพนักงานประจำเดือน
 2. คำนวณค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ประจำเดือน
 3. แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  ยื่นภาษีประจำเดือน
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือนและสวัสดิการ อย่างน้อย 1 ขึ้นไป
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนการดำเนินการขึ้น Project ใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่ลูกค้ากำหนด เช่น การวางแผน Mass Production และ Break down Plan และเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผน Project
  ควบคุม Project time line ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 2. ติดตามการเตรียมการของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับแผนของ New Project
 3. ควบคุมการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงของแผนการดำเนินการของ New Project
 4. ติดตามผลการขึ้น Mass Production ของ New Project
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา Industrial, Automotive, Mechanical
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การจัดทำ New Project 1 -3 ปี
 4. มีประสบการณ์ในบริษัทยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 7. มีทักษะในการสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. คำนวณอัตรากำลังคน QC Manpower
 2. จัดทำ Inspection Tool list ใน New Model
 3. จัดทำและจัดเก็บ CF Concept และจัดทำ Master Part
 4. เข้าร่วม Audit Supplier และสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบใน New Model
 5. เข้าร่วมประชุมและรายงานใน Project Monthly
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา Industrial, Automotive, Mechanical
 3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้าน QC Tool และ Drawing
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

วิธีการสมัคร
– มาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– ส่งทาง E-mail : sutthathip.p@thaiautoconv.com
**Please sent English resume to HR only ***

ติดต่อ
คุณ สุทธาทิพย์ ประทุม
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
159 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-313-1371-9 ต่อ 116
อีเมล : thaiautoconv_30@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-313-1380
เว็บไซต์ : https://www.thaiautoconv.com