หน้าหลัก > รับสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. Control and Management Production Engineer Team
 2. Control and Management Production Engineer Job to achieve KPI
 3. Control,Prevent and solution a problem in the production Line
 4. Control Plan and estimate Production capacity
 5. Control and enhance Production efficiency
 6. Other job assign

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Male Age 35-40 Yrs
 2. Bachelor’s degree Industrial Engineering or Other related fields
 3. Have experiences in Production Job 8 years up
 4. Can communication in English
 5. Good in Management Skill

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. Plan and control the new project according to the customer’s plan
 2. Coordinate, arrange meetings with all departments to ensure the smooth production of new project cars
 3. Prepare a document summarizing the progress of the project to attend the meeting and report on the implementation with customer
 4. Check the subordinates’ new project plans to ensure that they are consistent with the Company’s work standards and customer’s work standards
 5. Control and follow up subordinate’s job

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 28- 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา Industrial, Automotive, Mechanical
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การจัดทำ Project Management 5 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ในบริษัทยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 7. มีทักษะในการสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนการดำเนินการขึ้น Project ใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่ลูกค้ากำหนด เช่น การวางแผน Mass Production และ Break down Plan และเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผน Project
 2. ควบคุม Project time line ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 3. ติดตามการเตรียมการของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับแผนของ New Project
 4. ควบคุมการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงของแผนการดำเนินการของ New Project
 5. ติดตามผลการขึ้น Mass Production ของ New Project
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา Industrial, Automotive, Mechanical
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การจัดทำ New Project 1 -3 ปี
 4. มีประสบการณ์ในบริษัทยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 7. มีทักษะในการสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. ติดตามแผนการผลิตรถยนต์ในแต่ละวันให้ตรงตามแผนการผลิตที่วางไว้
 2. ทำการติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อแจ้งลูกค้า เช่น การเช็คสถานะของการผลิตรถยนต์และปัญหาที่เกิดขึ้น จัดทำรายงานเพื่อแจ้งลูกค้า
 3. ติดตามและเก็บข้อมูลการผลิตของแต่ละโรงงาน
 4. จัดทำข้อมูลการผลิต (รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน)
 5. แจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตและปัญหาที่กระทบกับแผนการผลิตกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำรายงานผลการผลิตและวิเคราะห์พร้อมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการวางงแผนการผลิต
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

 1. Plan Direct and indirect material planning and material logistic function to meeting production plan provide forecast for suppliers
 2. Control and manage all material delivery plans with supplier for smooth production
 3. Control responsible inventory level according to company’s policy
 4. Troubleshoots problem that occur during material par shortage
 5. Coordinate & follow up with suppliers
 6. Prevent and solve inventory problems Aging Stock / Part Runout
 7. Summary delivery weekly and monthly report

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Female Age 22-30 Yrs.
 2. Bachelor’s degree of Logistic, Industrial Engineering or Other related fields
 3. Have experiences 0-3 years. (if you have experience in the automotive planner we will special considerate)
 4. Ability to understand MRP / Part ordering
 5. Excellent in Microsoft office and excel formula
 6. Can communication in English

วิธีการสมัคร
– มาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– ส่งทาง E-mail : sutthathip.p@thaiautoconv.com
**Please sent English resume to HR only ***

ติดต่อ
คุณ สุทธาทิพย์ ประทุม
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
159 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-313-1371-9 ต่อ 116
อีเมล : thaiautoconv_30@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-313-1380
เว็บไซต์ : https://www.thaiautoconv.com