กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม

  หน้าหลัก > กิจกรรมเพื่อสังคม > กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมพฤษภาคม 2564 – บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

พฤษภาคม 2564 – บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์